• Welkom bij Van Breemen Administratief Advies

  Administratief Advies
  Vote to Share® Registratiesoftware

 • E.M. van Breemen Administratief Advies adviseert en begeleidt het midden- en kleinbedrijf bij het automatiseren van administratieve processen. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van de modules van Exact Software®.

  De diensten worden voor verschillende soorten ondernemingen verricht:
 • Aannemers
 • Accountantskantoren
 • Apotheken
 • Branche-organisaties
 • Leveranciers van hulpmiddelen voor de zorg
 • Organisaties voor welzijnswerk
 • (Semi-) overheidsinstellingen
 • Uitgeverijen
 • Watersportbedrijven

  De dienstverlening:
 • Toepasbaarheidsonderzoek inzake administratieve software
 • Op basis van het onderzoek een plan-van-aanpak samenstellen
 • Demonstreren van de Exact programmatuur
 • Het leveren van de modules
 • Het inrichten van de administraties in combinatie met de software
 • Begeleiding van de gebruikers van de programmatuur
 • Ondersteunen van de gebruikers op locatie of op afstand met behulp van de software van LogMein Rescue®

  E.M. van Breemen Administratief Systeem heeft enkele jaren geleden een nieuwe dienst ontwikkeld: het registreren van de deelnemers aan evenementen en vergaderingen van onder meer aandeelhouders. Met de in eigen beheer ontwikkelde toepassing Vote to Share® wordt de presentie van personen bij de evenementen vastgelegd. Op deze wijze krijgt de organisatie snel inzage in de aanwezigheid van deelnemers.

  De toepassing is in het bijzonder geschikt voor ondernemingen die regelmatig vergaderingen van aandeelhouders uitschrijven. Het systeem stelt de voorzitter van de vergadering in de gelegenheid bij de opening bekend te maken welk percentage van het aandelenkapitaal is vertegenwoordigd. Tevens is het mogelijk om de procentuele verhouding vast te stellen van de aanwezigheid van de daadwerkelijke aandeelhouders en de gevolmachtigden. De stemkaarten worden via elektronische weg geregistreerd Daarbij wordt gebruik gemaakt van het IVS® Interactief stemregistratiesysteem. Hierdoor kunnen de resultaten binnen afzienbare tijd worden gegenereerd. Voorts beschikt het systeem over diverse rapportagemogelijkheden. Aandeelhoudersvergaderingen zijn het moment voor de onderneming om te laten zien hoe het bedrijf ervoor staat. Bij uitstek de gelegenheid om als het ware een visitekaartje af te geven. Dan tellen niet alleen de cijfers. Dan moet aan alle details zijn gedacht. Alle aspecten die een vergadering bijzonder maken, de locatie, de ontvangst, de catering, de aankleding, de manier van vergaderen en het stemsysteem. Een uitstraling die past bij het bedrijf.

  De toepassing van Vote to Share® is uniek omdat:
 • Het Nederlands- en Engelstalig is
 • De mogelijkheid om het door de organisatie aangeleverde bestand met de gegevens van de inschrijvingen te importeren
 • De organisatie en de aanwezigen in de zaal reeds bij aanvang van de vergadering over de essentiële kengetallen beschikken
 • Over duidelijke- en degelijke rapportagefuncties beschikt
 • Het uitbrengen van een stem voor de deelnemers eenvoudig is te realiseren
 • De resultaten van de stemronden conform de presentatie bewaard blijven en hierdoor van historische betekenis kunnen zijn

  Contact

  Uw bericht is verzonden, dank u!

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.M. van Breemen Administratief Advies. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. E.M. van Breemen Administratief Advies is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. E.M. van Breemen Administratief Advies draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.